Didim Ticaret Odası Meclis Toplantısı Kaymakam Mehmet Türköz’ün Katılımı ile Gerçekleşti

Didim Ticaret Odası Ağustos ayı meclis toplantısı Didim Kaymakamı Mehmet Türköz’ün katılımı ile gerçekleşti.

Meclis Başkanı Mete Telyakar, meclis toplantısını açarak Kaymakam Mehmet Türköz’e ve katılım sağlayan basın mensuplarına teşekkür etti.

Basına açık olarak gerçekleşen toplantıda ilk olarak söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, Ticaret Odası olarak Didim ticaretinin önünü açma noktasında gayretler sarf etiklerini belirterek, bunun için projeleri olduğunu, Geçmişte yürüttükleri ve bundan sonra yürütecekleri çalışmalar olduğunu vurguladı. Özellikle ilçemizde kamu yatırımı konusunda süratle yeni bir hastaneye ihtiyaç olduğunu belirten Erbaş, “Bu konuda Kaymakam Bey öncülüğünde lobi oluşturarak önümüzdeki dönemde bunun çözülmesi için çalışmaya ihtiyaç var” dedi. Eğitim alanında ilçemizde önemli başarılar var ama eğitim ve derslik sıkıntımız da var diyen Erbaş, “Kaymakam Beyin öncülüğünde bu yatırımların gerçekleşmesi için elimizi taşın altına koyarak irade göstereceğiz” dedi, eğitim ve sağlık alanında maddi manevi ne katkı gerekiyorsa sunacaklarını taahhüt etti. Fen lisesi taleplerinin de gerçekleşme arzusunda olduklarını belirten Erbaş, “mevcut binanın fen lisesine devri söz konusu olursa, yurdunu ilçedeki iş insanları olarak yapabileceğimizi daha önce Kaymakam Beye taahhüt etmiştik. Aynı taahhüdümüz duruyor. Eğer devletimiz bize bu imkânı sağlarsa Kaymakam Bey önderlik yaparsa Didim’e fen lisesi kazandırılması için o sorumluluğu üstlenip gerekirse inşasını yerine getirebiliriz” dedi.

Turizm sezonun ortasında olunan bu dönemde gelirler ve beklentiler konusunda geçen sezonun gerisinde olunduğunu belirten Erbaş, Önümüzdeki dönemde Didim’de turizmin yeniden yapılanması noktasında çalışmalara ihtiyaç olduğunu, Bir mastır plan hazırlamaya gerektiğini söyledi. “Bu konuda bir turizm yatırım zirvesi yapılması konusunu yönetimimizin gündemine alacağız. İlçemize yatırımların çekilmesi ne gibi yatırımların yapılması noktasında hem bir çalıştay hem bir turizm yatırım zirvesi yapma fikrimiz var” dedi.

Didim’de sürdürülebilir, genel turizm politikası ile uyumlu, ilçenin kaynaklarını doğru kullanan, her şey dâhilden çıkacak turizm modellerinin geliştirildiği bir turizm politikasına ihtiyaç  olduğunu belirten Erbaş, “Her şey dahil sitemin esnafımıza dönüşü az. Her şey dâhilden çıkarak alternatif modeller geliştirmek için turizm bakanlığımızla, yerel yöneticilerimizle, sektör temsilcilerimizle, kamu idaremizle ve akademisyenlerle bir çalıştay yapma düşüncemiz var. Buna alternatif model ne ise o yöne yatırımlarımızı yönlendirmek ve yatırım çekmeye ihtiyacımız var” dedi.

Ulaşımla ilgili temel sorunlarımızdan bir tanesinin bölünmüş yol yatırımı ile çözüldüğünü belirten Erbaş, İkinci olarak batı tarafından gelen yolun duble yol olmaktan çıkarıldığını ama yeni bir yol yapılmak üzere proje ve ihalesi yapıldığını belirtti. bu yatırım gerçekleşince de batı tarafında da bir rahatlama olağını sözlerine ekledi.

Bodrum havalimanına ulaşım noktasında bir yola ihtiyaç olduğunu belirten Erbaş,  Geçmiş dönemde başbakan ve bakanlar düzeyinde açıklamalar olduğunu. Orada da yolun gerçekleşmesi için çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İlçenin sorunlarının çözülmesi, yeni yatırımların getirilmesi, yeni projeksiyonların gerçekleşmesi noktasında kolektif bir akla ihtiyaç olduğunu belirten Erbaş, “Odalar STK’lar belediyemiz ve tüm kurum kuruluşlarımız ile birlikte hareket etmeye ihtiyaç var. Birlikte hareket edebilirsek kentin özgül ağırlığı artacak, ilçemize yatırımları çekmek kolaylaşacak. Sayın Kaymakamımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu gibi konulara öncülük etmesini istirham ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.  

Meclis Üyeleri ve Basın Mensuplarının geçmiş bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Kaymakam Mehmet Türköz,  Ticaret Odası davetine icabet ederek meclis toplantısına katıldığını,  Ticaret Odasının önemli paydaşlardan birisi olduğunu söyledi. Başta eğitim, sağlık ve turizm altyapısı olmak üzere ihtiyaç olan yatırımlar öncelikle bakanlıkların sonra da yerel yönetimlerin marifeti ile yapıldığını hatırlatan Türköz, Ticaret Odası bu yatırımları yapmaz ama yatırımcıları içinde barındırdığı için çok önemlidir. Özel sektörde kendi alanlarında yatırımlarını yapıyor, dedi. İhtiyaç olan yatırımlar devletin ajandasında var olduğunu söyleyen Türköz, “İnşallah her sene bir tane ihtiyacı azaltarak yatırımlarımızı devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Didim’in en önemli sorununun kısa turizm sezonu olduğuna dikkat çeken Türköz, “Bunun çözülmesi için mantalitenin değişmesi gerekiyor. Bu da zamanla olacak bir iş” dedi.  Her şey dâhil sistemi değiştirmenin hemen yapılacak bir iş olmadığını belirterek, bu alanda da adımlar atılmalı dedi. Didim’in yaşanacak bir yer olduğunu belirterek, “bazı alanda eksilerimiz var ama artılarımız da var. Artılarımızı ön plana çıkararak eksikliklerimizi gidermek için elimizden geleni yapmalıyız. Fen lisesi ihtiyacımız var. Hastanemiz kapasite olarak yetmiyor. Bunun farkındayız. Konaklama konusunda yeterli yatak sayımız yok. Ticaret Odası da bu konuda eksikliği giderebilir” dedi.

Bu geleneği başlattığı için Ticaret Odasına teşekkür eden Türköz, İlk biz katıldık, bundan sonra da inşallah davet edilenler icabet eder. Sorunlar karşılıklı değerlendirilir. Akıl akıldan üstündür. Ortak yolu bularak Didim’in sorunları zaman içerisinde çözülecektir. Didim özel sektörün çabası ve gayreti ile hak ettiği yeri bulacaktır diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Hilmi Erbaş basın mensuplarına Odanın 2018 ve 2019 mali bilançoları hakkında bilgiler verdi.

Didim Ticaret Odası Meclis Toplantısı olağan gündem maddeleri görüşülerek tamamlandı.

×