Didim Ticaret Odası Meclisi Balıkçılık OSB’ye Kapıları Kapattı

Didim Ticaret Odası Ocak Ayı Olağan Toplantısı 16 Ocak Perşembe günü gerçekleşti. Oda Yönetim Kurulunun talebi le toplantının 6. Gündem maddesi olarak belirlenen  “Didim’de kurulma çalışmaları devam eden TDİOSB (Balıkçılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) katılım” hususu görüşüldü.

Oda Başkanı Hilmi Erbaş söz alarak Mevzuat açısından İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için Odanın Müteşebbis Heyetin içinde olması gerektiğini hatırlattı, Henüz bir resmi bir talep olmamasına rağmen önümüze bir önerme gelmeden şimdiden Meclis tarafından bu müteşebbis heyette olmayacağının karara bağlanmasını talep ettiklerini ifade etti. “Balıkçılık Organize Sanayi Bölgesini Didim’in gündeminden çıkarmamız lazım” dedi.

Erbaş, 7 – 8 aydan bu tarafa Balıkçılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapılacağının ilçe gündeminde olduğunu söyledi. Geçtiğimiz Salı günü bu yatırımın yapılması için GEKA desteği ile gerçekleşen fizibilite çalışmasının sunum toplantısına katıldıklarını hatırlattı.

Toplantıda daha önce gerçekleşen toplantılarda da belirttikleri görüşlerini tekrar ettiklerini ifade etti. Didim’in bir turizm kenti olduğunu, yatırımların ve çalışmaların da bu yönde ilerlemesi temenni ettiklerini vurguladı. Turizm Bakanlığınca ilçemizde turizmin gelişmesi için bir mega proje hazırladığını ve bizzat Kültür ve turizm bakanı tarafından açıklandığını hatırlatan Erbaş, daha önce sayın Bakan’a yaptığımız ziyarette de projenin gündeme geldiğini ve Odanın gerçekleştireceği Turizm Çalıştayının da bu projenin lansmanı ile birlikte yapılmasının Bakan tarafından talep edildiğini ve bu sebeple çalıştayın ertelendiğini hatırlattı.

Balıkçılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ilk olarak konuşulduğu günden bu tarafa yapılan toplantılarda olumsuz görüş belirttiklerini hatırlatan Erbaş Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç’un da Salı günü gerçekleşen toplantıda bulunduğunu söyleyerek “daha önce kendisine söylediğimiz olumsuz görüşlerimizi de tekrar hatırlattık” dedi.

Konu hakkında STK’larla, Siyasi Parti İl ve ilçe Başkanlarıyla, Belediye Başkanımızla, Kaymakamımızla, Valimizle ilgili Bakanlıklardaki Bürokratlarımızla, Aydın Milletvekillerimiz ile görüştüklerini hatırlattı. Bu karşı duruşun bilinmesine rağmen zaman zaman Oda Yönetiminin ve bazen şahsının hedef alınarak işin siyasi bir mecraya taşınmak isteyen art niyetli yaklaşımlardan da üzüntü duyduklarını söyledi. Kendilerinin sadece bu işin fizibilitesinin yapılması noktasında GEKA desteğinin sağlanması için imza verdiklerini ifade etti. Fakat bu durumun kamuoyunda anlaşılamadığını, aksi durumda da devletin zaten fizibiliteyi gerçekleştirebileceğini söyledi.

Toplantı hakkında izlenimlerini paylaşan Erbaş, “Salı günü yapılan toplantıda da devletin ve bu fizibiliteyi hazırlayan akademisyenlerin konuya ne açıdan yaklaştıklarını görmüş olduk. Biz de Odamızın görüşlerini ve tutumunu ifade ettik. Karşılıklı fikirlerin dinlenmesi anlamında da olumlu oldu. Tekrar vurgulamak istiyorum kimse yatırım yapılmasına karşı değil yer seçimine karşıyız. Orada akademisyenler de söyledi. Menderes nehrinin denize taşıdığı kirlilik olarak alarm veriyor. Menderes içinden geçtiği yerleşim birimlerinin, sanayi tesislerinin ve %85 ile en büyük kirliliği oluşturan tarımsal atıkları denizimize taşıyor. Bu durumu devletten başkasının da düzeltmesi mümkün değil. Bu konuda Devletin adım atması gerekiyor. Bu duruma bir de balık çiftliklerinden kaynaklı kirliliği ilave etmemek gerekiyor.  İlçedeki hakim rüzgarların da kuzey batı yönünden olduğunu akademisyenler de kabul etti” dedi.

Gelişmiş ülkelerde de benzer yatırımların yapıldığını ve bunların çevreye etkilerini en aza indirmek için teknolojiden faydalanıldığını ve mevzuata harfiyen uyulduğunu hatırlatan Erbaş, ülkemizde bu alanda suiistimallerin yaşandığını ifade etti. Bunun enerji, madencilik gibi birçok örneğinin geçmişte görüldüğünü söyledi.

Meclis Başkanı Mete Telyakar Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş’a konuyu gündeme getirdikleri ve en başından bu tarafa karşı duruş sergiledikleri için teşekkür ederek gündem maddesini oylamaya sundu. Oylama neticesinde Didim Ticaret Odası tarafından kurulması muhtemel bir Balıkçılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yönetimine girilmemesi oy birliği ile karara bağlandı.

Başkan Hilmi Erbaş Meclis Üyelerine teşekkür ederek alınan kararın Valilik kanalı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirileceğini ifade etti.

×