Didim Ticaret Odası Tapu Sicil Müdürünü Emlak Alım Satımında Yetkilendirme Sözleşmesi gündemiyle Ziyaret Etti

Didim Ticaret Odası Genel Sekreteri Murat Güneş Didim Tapu Sicil Müdürlüğüne Atanan Günnur Dikbaşoğlu Bağcı’ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette tapu işlemlerinde aracılık yapanların ibraz etmesi gereken yetkilendirme (tellaliye) Sözleşmesi hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Tapu takipçisi ve emlakçıların tapu işlemlerini yaptırmaya yetkili olduğunu gösteren ilgili meslek odası tarafından verilmiş kimlik ve yetki belgesi ve iş takibi/tellaliye sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekliliğinin altı çizildi.

Oda Üyelerinin sıkıntıları ve sorunlarının çözümlenmesi ve takipçilik müessesesinin disiplini ve kayıt altına alınabilmesi, Ayrıca, hiçbir meslek kuruluşunda ve resmi makamda kaydı olmayanların yetkisiz ve sorumsuzca kayıt dışı işlem takip etmelerinin önlenmesi için sözleşmelerin ve Odaya kayıtlı olduğuna dair belgenin ibraz edilmesinin önemi ifade edildi.

Didim Ticaret Odasına üye işletmeler https://didimto.org.tr/emlak-sozlesmeler/ bağlantısından sözleşmeleri edinebilir.

×