Didim Ticaret Odası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde

İlçenin sorunlarının çözümü için bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara’da bulunan Didim Ticaret Odası Yönetimi Aydın milletvekilleri ile görüştü. Kendilerine Didim ilçesinin ihtiyaçlarını içeren rapor sundu.

İlk olarak AK Parti milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim ile görüşme gerçekleştirildi. Akabinde Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül’e ziyaret gerçekleştirildi. Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş Başkan Yardımcıları Hikmet Atilla ve Ebubekir Apaydın ile Yönetim Kurulu Üyeleri İsmet Kartal ve Burhan Teke öncelikle vekillere yoğun bütçe görüşmelerine rağmen kendilerine vakit ayırdıkları için teşekkür etti. Milletvekilleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti. Başkan Hilmi Erbaş Vekillere Didim Ticaret Odası tarafından hazırlanan raporu sundu.

Didim’in en büyük eksikliğinin mevcut Didim Devlet Hastanesi’nin yetersizliği olduğunu ifade eden Ticaret Odası Yönetimi kış aylarında bile yetersiz olan hastanenin yaz sezonunda personelin büyük özveri ve gayretine rağmen sağlıklı hizmet veremediğini ifade etti. Nüfusu 50 ile 100 bin arasında olan kentlerde en düşük yatak sayısının Didim’de olduğunu vurguladı. Türkiye’de nüfusu en hızlı artan yerleşim birimi olan Didim’e en az 150 yataklı yeni bir hastane kazandırılmasını istedi. 75 yatak olarak projelendirilen hastanenin daha tamamlanmadan Didim’deki nüfus artışına oranla hizmette yetersiz kalacağını sözlerine ekledi.

Milletvekili Mustafa Savaş, Didim’de en önemli ihtiyaçların hastane ve doğalgaz olduğunu bildiklerini ve bu konuda Sağlık Bakanı ve BOTAŞ ile görüştüklerini söyledi. 2020 yılında yeni hastanenin temelinin atılacağını müjdeledi. Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı da bütçe görüşmelerinde Sağlık Bakanlığından Didim Devlet Hastanesi ve Aydın Şehir Hastanesi yapımı için söz aldıklarını vurguladı.

Ticaret Odası Yönetimi Didim’de ortaöğretim seviyesinde derslik eksikliği olduğunu ve ihtiyaç bulunan branşlarda eğitim veren bir meslek lisesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bunun genel bütçeden karşılanmasa bile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteği ile gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Aydın’daki Oda-Borsaları bilgilendirdiklerini ve kendilerinden destek aldıklarını ifade ederek, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na da konuyu açtıklarını sözlerine ekledi.

Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş Didim’e yapılması düşünülen balıkçılık ihtisas organize sanayi bölgesi ve buna bağlı olarak balık çiftliklerinde kapasite artışının Didim’e vereceği zararlar hakkında da örnekler vererek milletvekillerine konuyu arz etti. İlçeye hakim rüzgarlar ve dip akıntısının kuzeybatı yönünden olduğunu hatırlatan Erbaş mevcut balık çiftliklerinin ilçenin kuzeybatısında bulunduğunu ve kirletici unsurların ilçeyi etkilediğini belirtti. İlçede dalış eğitimi veren üyelerinin ve denizcilerin deniz suyunda kirlenme hakkında gözlemlerini kendilerine ilettiğini ifade etti. Didim’in Fevzipaşa Mahallesi’nde anayol üzerinde yer alan balık işleme ve paketleme tesisi ile Milas girişinde ve Söke Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan balık yemi fabrikalarının çevresindeki yerleşim birimlerine koku yönünden rahatsızlık verdiğini hatırlattı. Mevzuat açısından Ticaret Odası’nın balıkçılık ihtisas organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması gerektiği ama mevcut Yönetim ve Meclisin bu yatırıma sıcak bakmadığını, Ticaret Odasının bu işin içerisinde olmayacağını vurguladı. Çiftlik balıkçılığın önemli bir sektör olduğunun farkında olduklarını fakat bu yatırımın turizmin olmadığı başka bir yerde planlanmasının doğru olacağını sözlerine ekledi. Didim’de bu yatırımı isteyen tek bir kuruluş olmadığını söyledi. Konu hakkında bilimsel bir çalışmanın yapıldığını, tamamlanması akabinde Sayın Bakanlar ve Milletvekilleri ile paylaşılacağı mı belirtti.

AK parti milletvekilleri konuyu bütüncül olarak reddetmeden bilimsel araştırmalar ile fayda ve zararlarını ortaya konması gerektiğini ifade ederek ortak akıl bilimsel raporlar, ülke ve il menfaati neyse ona göre karar verilmesi gerektiğini belirtiler. Turizme zarar verecek bir ortam oluşturacaksa bunun gerçekleşmeyeceğini sözlerine ekleyerek kimsenin memleketine zarar verecek yerde olmadığını, üretim istihdam ve Aydın’a katkının ön planda tutulduğunu vurguladılar. Görüşmede Didim kıyılarından kirletici bir diğer unsur olarak da Menderes nehrinin ıslahı ve düzenlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Kanalizasyon ve sanayi atıklarının arıtılmaksızın nehre bırakılmasının tarım arazileri, çevre ve Didim kıyılarını tehdit ettiği tespitinde bulundular.

CHP milletvekilleri konuyu yakından takip ettiklerini ve il genelinde çevreye zarar verecek olan tüm konularda duyarlılık gösterdiklerini ifade etti.

Raporda dile getirilen bir diğer madde olan Altınkum vakıflar arazisinin kamu yararı gözetilerek halkın kullanımı açılması talebi de iletildi. bu konuda Milletvekillerinden destek istendi.

Ticaret Odası Yönetimi Milletvekillerini bütçe görüşmelerinden sonra Didim’e beklediklerini ve onları misafir etmekten onur duyacaklarını ifade etti. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan 8 Didim Turizm Çalıştayına, tarihi belli olduğunda kendilerini davet edeceklerini söyledi, Ekim ayında yapılması planlanan çalıştaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u davet ettiklerini sayın Bakanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Didim hakkında hazırladığı projenin tamamlanmasından sonra çalıştayın gerçekleşmesini talep etmesi üzerine ertelediklerini hatırlattı. Milletvekilleri Turizm Çalıştayına katılmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Milletvekili Mustafa Savaş Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Kuşadası’nda gerçekleşen toplantıda sayın Bakanın “Didim radarımıza girdi” sözünü hatırlatarak bu proje gerçekleştiğinde Didim’in tüm sorunlarını çözüme kavuşacağını ifade etti. Allah’ın izniyle 2023’e kadar bu taleplerinizin hepsi gerçekleşecek dedi.

Ticaret Odası Başkan yardımcısı Hikmet Atilla konaklama vergisinin turizmcilere ilave yük getirdiğini milletvekillerine hatırlatarak 2020 sezonunun bağlantılarının yapıldığını, ödemelerinin alındığını ve bu konaklama vergisinin hemen uygulamaya başlamasının kargaşaya sebep olacağını ifade etti. Tanıtım ajansı payından sonra bu ilave yükün de eklenmesi ile Turizm Sektörünün sorunlar yaşayacağını söyledi. Milletvekilleri önümüzdeki dönemde bu yasanın genel kurulda görüşüleceğini ifade ederek çekinceleri dile getireceklerini söyledi.

Oda yönetimi gayrimenkul alım satımlarında yeni düzenleme ile alınacak olan ekspertiz değerleme ücretinin de emlak ve inşaat sektörünü ve hatta tüm vatandaşları etkileyen ilave bir maliyet çıkardığını söyleyerek bu konuda da milletvekillerinden destek istedi. Çıkacak düzenlemenin sektörün tüm sorunlarını ele alarak titizlikle hazırlanması gerektiğini konunun tüm vatandaşları yakından ilgilendirdiğini ve derinden etkileyeceğini vurguladı.

Tarım sektöründe yaşadığı sıkıntıların da konuşulduğu ziyaretlerde Pamuk üreticisinin lisansı iptal edilen fabrikalara ürünü teslim ettiğini ve destekleme alamadığını hatırlattı. Milletvekili Rıza Posacı konunun yakında çözüme kavuşacağını bildirdi.

Ticaret odası yönetimi ilçeye Doğu yönünden giriş sağlayan bölünmüş yolun yapılması ve batı yönünden giriş sağlayan eski yolunda yenilenmek ve genişletilmek üzere ihale edilmesi ile ulaşım sorununun giderildiğini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Bu konuda ilave bir talep olarak Didim’i Akbük Kazıklı Gürçamlar güzergahından Bodrum Havalimanına bağlayan köy yolu statüsündeki yolun turizm yolu ilan edilmesi ve düzenlenmesi durumunda havaalanına ulaşımın kısalacağı ve bu durumun Didim turizmine olumlu yansıyacağını sözlerine ekleyerek bu yatırımın gerçekleşmesi için milletvekillerinden desteğini istedi.

İlçeye fen lisesi kazandırılması konusunda talepleri olduğunu söyleyen Ticaret Odası Yönetimi bu konuda bir yurt inşa etmek konusunda taahhütleri bulunduğunu hatırlattı.

AK parti milletvekili Bekir Kuvvet Erim Ticaret Odasının hazırladığı raporda belirtilen tespitlerin ve talep edilen şeylerin ayağı yere basan önemli talepler olduğunu belirterek bu konuda ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söyledi.

CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız Altınkum vakıflar arazisinin belediyeye kamu amacı kullanım şartıyla cüzi bir kira ile devredilebileceğini ve belediyenin orada oluşturacağı donatılarla Altınkum’daki yoğunluğa çözümler geliştireceğini söyledi. Alana bir açık hava müzesi kazandırılması durumunda Apollon Tapınağına gelen turistin Altınkum’u da ziyaret edeceğini ve bunun bölgeye ekonomik bir değer katacağını ifade etti.

CHP milletvekili Bülent Tezcan Ticaret Odasına girişimleri için teşekkür ederek Bakanlıklarda yapacakları görüşmelerden elde edecekleri sonuçları kendileri ile paylaşmalarını, son durum hakkında haberdar etmelerini rica ederek, tıkanan noktalarda kendilerinin devreye girerek çözüme katkı sunacaklarını söyledi.

CHP milletvekilleri raporlaştırılan konuları bir çok kez dile getirdiklerini, konuların sonuca ulaşması için gayret göstereceklerini ifade etti.

Vekiller daha sık bir araya gelmek gerektiğini belirterek, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti. En kısa sürede Didim’de kendilerini ziyaret edeceklerini belirtti.

×