Fazla Mesai İşlemleri (2019/38 Sayılı Genelge)

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 03.10.2019 tarihli ve 21558579-010. 06.02 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, ihracat hedefleri ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak uygulamaya geçirilen İhracat Ana Planı kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinde zaman kayıplarını ve maliyetleri azaltmak amacıyla 2019/38 Sayılı Genelge’nin hazırlandığı belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu Genelge kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için ekli listede yer alan gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesinin uygun bulunduğu kaydedilmektedir.

Bu itibarla, ekte bir örneği sunulan Genelge ve gümrük müdürlükleri listesinin Odanız üyesi ilgili firmalara duyurusunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Üyelerimize duyurulur.