Gelir İdaresi Başkanlığından Bilgilendirme Broşürleri

“İşe Yeni Başlayan Ticari Kazanç Mükellefleri ile Serbest Meslek Erbaplarının Hak ve Ödevleri Broşürü” yayınlandı.

broşürleri görüntülemek için:

https://www.gib.gov.tr/ise-yeni-baslayan-ticari-kazanc-mukellefleri-ile-serbest-meslek-erbaplarinin-hak-ve-odevleri-brosuru?fbclid=IwAR3Vl7jsT8e_6nZBS_eU_VMXqwQ-AnCEkHX4F3_LWq0wsisVPmlwan7V5wk

 

×