GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin, 21/02/2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bakanlığın ekte sunulan yazısında, söz konusu yönetmelik ekinde yer alan formlar ve yönetmelik değişikliği ile ilgili detaylı/özet bilgilere erişim sağlanabilecek web adresleri bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek : Ticaret Bakanlığı Yazısı (3 sayfa)

×