IPARD II 11. Başvuru Çağrı Ön İlanı

Sayın Üyemiz,
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II Programının 11. Başvuru Çağrı Dönemi için ön ilan yayınlanmıştır. En geç 2022 yılı Şubat ayının ilk haftası içerisinde çıkılacak olan Onbirinci Çağrı ilanı kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)” tedbirinde başvurular kabul edilecek olup, destek oranı ve destek bütçesi bilgilerini içeren çağrı metni ilanının ileriki tarihte tekrar duyurulacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda desteklenen sektörler ve detaylar aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.

https://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Duyuru/files/IPARD%20II-%2011%20%20Bas%CC%A7vuru%20C%CC%A7ag%CC%86r%C4%B1%20O%CC%88n%20I%CC%87lan%C4%B1.pdf

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

×