İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, işletmelerin mevcut durumlarını, sektörün gelişimini, sektör içindeki konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile 2015-2019 yıllarına ait idari kayıtlar esas alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, İşletme Değerlendirme Raporu  ( İDR ) e- devlet üzerinden işletmelerin erişimine açılmış olduğu belirtilmektedir.

Örnek rapora ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dökümanına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu-basvurusu adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

×