Koronavirüs Tedbirleri ( Geçici/Süreli Düzenleme)

TOBB’dan alınan 10.06.2020 tarih ve 4988 sayılı yazı ile, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yazısına atıfla; koronavirüsün yayılımının önlenmesi ve vatandaşlara etkisinin en aza indirilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) kapsamında düzenlenen TİO belgesi, Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen DD belgesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen TMFB belgesinin ilk defa verilmesi işlemlerinin 02.04.2020 tarihinden itibaren durdurulduğu, sonrasında ise KTY çerçevesinde düzenlenen yetki belgelerinin sadece elektronik müracaat dosyası taranarak Belge-Net üzerinden, TİO ve TMFB yetki belgelerinin fiziki olarak T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderilmesi hususlarının T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürüklükten kaldırıldığı, daha önce işlem dosyasının değerlendirilmesi için ilgili Bakanlığa göndermiş olanlar da dahil olmak üzere gelen taleplerin mevzuat çerçevesinde değerlendirileceği bildirilmiştir.  Üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.