Libya Mutabakat Zaptı

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 09.10.2020 tarihli ve 34221550-720- 8747 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Türkiye ile Libya arasında müteahhitlik alanında 13.08.2020 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı’nın, Dışişleri Bakanlığı’nın 05.10.2020 tarihli yazısında belirtildiği üzere, 24.09.2020 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir

Bilgilerinize sunarız.

×