Mal Bildirim Beyanı Hakkında Duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerince “3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu”nun 6.maddesinin e bendinde “Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde, aynı maddenin (f) bendinde ise “görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, verilmesi zorunludur.” Denildiği, yine anılan kanunun “bildirimlerin yenilenmesi” başlıklı 7. Maddesinde de “bu kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu 0 ve 5 ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemelerinin gerektiği” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu Kanunun 8.maddesi gereğince “yapı kooperatifleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler” dışında kalan kuruluş ve işleyişi Ticaret Bakanlığı denetiminde bulunan kooperatfiler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerinin mal bildirimlerinin Şubat 2020 ayı sonuna kadar dilekçe ekinde kapalı zarf içinde Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Konu hususunun ilgili üyelerimizin dikkatine önemle sunarız.

×