Marka Olarak “TÜRKİYE” İbaresinin Kullanımı

2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 4 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe giren Marka olarak “Türkiye” ibaresinin kullanımına ilişkin her alanda devletimizin ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin “Türkiye” markası altında temsil edilmesinin gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

Söylem birliğinin sağlanması ve uluslararası arenada Türkiye markasının güçlendirilmesi için;  ekte yer alan “Türkiye Markasının Güçlendirilmesi Rehberi”ni göz önünde bulundurularak geleneksel ve dijital mecralarda, ulusal ve uluslararası resmî yazışmalarda “Turkey” yerine “Türkiye” ibaresinin kullanılmasının önemini bilgilerinize arz ederiz.

Hello Türkiye kampanyasına dair video filme yazıda yer alan link üzerinden erişilebileceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, yazı ekinde sunulan “Türkiye Markasının Güçlendirilmesi Rehberi” göz önünde bulundurularak, geleneksel ve dijital mecralarda, ulusal ve uluslararası resmi yazışmalarda “Turkey” yerine “Türkiye” ibaresinin kullanılmasına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi talep edilmektedir. Kullanımı teşvik edilen Hello Türkiye adlı kampanyanın video filmine https://bulut.iletisim.gov.tr/index.php/s/w4rNoMVf7qmD0Dk linki aracılığıyla bulut hesabından ulaşılabilmektedir

İlgili Yazı için bağlantı: https://www.gto.org.tr/tr/site/download-file/352.html?class=AnnouncementFiles

 

×