Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 21.10.2020 tarihli yazıda Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün kararı ile Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programının uygulanmaya başlanacağı ifade edilmiştir.

Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı kademeli olarak uygulanmaya başlamıştır. Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde kalfalık veya ustalık belgesi almış olanlar ile halen Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde 12.sınıfta okuyan öğrenciler, fark derslerini vererek meslek lisesi diploması alabileceklerdir.

09.12.2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi (a) Kanun ile, ilgi (b) ve ilgi (c) kanunlarında değişiklik yapılmış olup, mesleki eğitim merkezleri örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

×