STANDARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Türk Standartları Enstitüsü’nden Birliğimize iletilen bilgilendirmede; uluslararası ve Avrupa Birliği standart hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standartların; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiği, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2016 yılında yayımlanmış bulunan Türk standartları ile bu uygulamaya paralel bir çalışmanın başlatıldığı ifade edilmektedir. Buna göre, uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından. Türk Standartlarının ilgili sektör. kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu sistematik gözden geçirme işlemi. Türk standartlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu standartları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin büyük önemi vardır. 

Bu bilgiler ışığında, sektöre! bazda sınıflandırılmış olan Türk Standartları listesi ve bu standartların işletmeler tarafında gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken “sistematik gözden geçirme oy formu” https://tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/GoruseAcilanTSEStandartlari.php adresinde yer almaktadır. Oy formunun ilgili işletmeler tarafından listedeki faaliyet alanı ile ilgili her standart için ayrı ayrı doldurularak görüşlerin, her sektöre) grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması gerekmektedir. 

Saygılarımızla

×