Stratejik Planımız için Girişimciler Kurulu Üyelerimizle Bir Araya Geldik

Önümüzdeki dört yıl için Odamızın stratejik hedeflerini belirleme, atacağımız adımları planlama amacıyla başlattığımız 2024 – 2027 stratejik planı için Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyelerimiz ile bir araya geldik. Odanın mevcut durumu, sunduğu hizmetler ve geleceğine yönelik görüş ve değerlendirmelerini aldık.
Açış konuşmasında katılımcıları selamlayan Meclis Başkanı Eda Yücel İlhan, Kadın ve Gençlerin Odanın üreteceği hizmetler için çok önemli olduğunu ve daha fazla görev almalarının Odaya dinamizm katacağını söyledi. Katıldıkları için teşekkür etti.
Odanın 2019 – 2023 stratejik plan döneminde yaptığı çalışmalar hakkında Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu Ali Kayabaşı’nın sunumun ardından Stratejik Plan Danışmanı ve Toplam Kalite Uzmanı Teyfik Bıyıklı stratejik yönetimin önemi ve planın hazırlama süreci hakkında bilgiler paylaştı.
Katılımcılar; Odanın güçlü ve zayıf yönleri ile Odayı etkileyen fırsat ve tehditlerin belirlendiği GZFT analizi, öneri ve beklenti formunu doldurdu, söz alarak fikirlerini paylaştı.
×