Suudi Arabistan BARKOD Sistemi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce yapılan yazışmada Suudi Gümrüğünde yeni bir düzenleme yapıldığı ve bu yeni düzenlemeye göre 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle BARKOD sistemine geçileceği bilgisi alınmıştır. Bu kapsamda Türk Standatları Enstitüsü tarafından hazırlanan bilgilendirmeye aşağıda yer verilmiştir. (Söz konusu bilgilendirme TSE tarafından Suudi Arabistan’da yerleşik ithalatçı firmalar nezdinde teyit edilmiştir)

Suudi Arabistan’a ihraç edilen ürünlerin SABER portalına (İhracata Konu Ürün Kayıt Sistemi-https://saber.sa/) kayıt işlemleri kapsamında TSE tarafından verilen ürün uygunluk belgeleri yine TSE tarafından SABER portalına yüklenmekte olup, ithalatçı tarafından yine aynı portal üzerinden sevkiyat uygunluk belgesi (Shipment CoC Belgesi) oluşturularak sevkiyat uygunluk talebi açılmaktadır.

Bu işlem esnasında, ithalatçının mevcut sevkiyatta bulunan ürünlerin barkodlarını da SABER portalına girmesi gerekmektedir. Barkod girme işlemi mevcut durumda opsiyonel olup, SASO regülasyonları (https://saber.sa/home/regulations) kapsamında yer alan ürün gruplarında 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren BARKOD uygulaması zorunlu olacaktır.

TSE ve diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarının barkod verme yetkisi yoktur. Her üretici/ihracatçı kendi ülkesindeki GS1 kuruluşundan (https://www.gs1tr.org/https://www.gs1.fr/https://www.gs1.org.sa/) barkodlarını temin edebilir.

Türkiye’de barkodların alınması ile alakalı ayrıntılı bilgiye “https://gs1.tobb.org.tr/barkod10adim.php” web adresinden ulaşılmaktadır.

Barkodların girişi yapılmadığında, SABER sistemi sevkiyat uygunluk belgesi (Shipment CoC belgesi) oluşturmaya izin vermeyecektir. Ancak bu durum TSE tarafından verilen ürün uygunluk belgesinin iptal edilmesi anlamına gelmemekte olup, söz konusu belge geçerliliğini korumaya devam edecektir.

Ürün uygunluk belgesini SASO’nun Avrupa bölgesinde yetki verdiği herhangi bir onaylanmış kuruluştan alan ihracatçıların ilgili GS1 sitesinden ürün barkodlarını alarak ürünlerine yapıştırmaları ve sevkiyatlardan önce ithalatçılarına bildirmeleri yeterli olacaktır. İthalata ilişkin diğer tüm aşamalar mevcut durumda olduğu üzere SABER portalı üzerinden ithalatçı firma tarafından yapılmaya devam edecektir.

Bilgilerinize sunarız.

×