T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünden bildirilmiştir

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının 18.06.2020 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu UKOME Kurulunda alman 2020/2-27 ve 2-34 sayılı kararlar ile P Plaka Tahsisli ve Özel Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin UKOME Kararında bazı değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir. 2020/2-27 sayılı karar ile P plakalı personel servis araçlarında sadece araç değişikliği yapılması durumunda yaş şartı aranması, yeni aracın ise 19 (dahil) yaş veya altında olmasına karar verilmiştir. 2020/2-34 sayılı karar ile P plakalı servis araçları için çalışma ruhsatı vize dönemi olan “Eylül” ayının “Ekim” ayı olarak değiştirilmesine, Çalışma Ruhsat, Personel Çalışma Belgesi ve Güzergah izin Belgesi süreleri 30.09.2020 tarihinde sona erecek olan taşımacılara ait belgelerin vize döneminin değişmesinden dolayı 31.10.2020 tarihine kadar geçerli sayılmasına karar verilmiştir. Bu değişiklik doğrultusunda 2020 yılında çalışma ruhsatı vize işlemleri Eylül ayı yerine Ekim ayı içerisinde gerçekleşecektir.  Söz konusu değişiklikler Aydın Büyükşehir Belediyesi http://aydin.bel.tr/yonetmelikler adresinde yayınlanmış olup, incelenmesi önem arz etmektedir.  

×