Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Uyarınca Yapılması Gereken İşlemler

Gayrimenkul faaliyetleri sektör temsilcilerine yönelik olarak 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” ve uygulama esasları çerçevesinde üyelerimizin yapmak zorunda oldukları yükümlülükleri 5 Aralık 2019 tarihinden önce yerine getirmek ve Yetki Belgelerini almak için T.C. Ticaret Bakanlığı’nın https://ttbs.gtb.gov.tr adresine söz konusu süreyi geçirmeden başvurmaları gerekmektedir.

Yetki Belgesi almak için başvuru yapacak üyelerimizin Odamızdan Oda Sicil Kayıt Sureti almadan önce mutlaka adres bilgilerini güncellemeleri, yani adres değişiklikleri ile ilgili tescil ve ilan işlemlerini yaptırdıktan sonra (Yönetmelikte belirtilen işletmede aranan fiziki şartlara uyarak) müracaat etmeleri, yetki durumları geçmişse yetkili tescillerini de mutlaka yaptırmaları gerekmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur. 

×