Tek Pazar Programı- Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ’lerin Güçlendirilmesi Çağrısı Hk.

Sayın Üyemiz

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) alınan 27.09.2022 tarih ve E-60014838-745.01.01-146560 sayılı yazıda;

Ulusal Koordinatörlüğünü yürütmüş oldukları COSME Programı’nın devamı olan Tek Pazar Programı’nın KOBİ bileşeninden ülkemizin etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılması amacıyla Başkanlıkları tarafından ilgili program bilgilendirme ve teknik destek çalışmalarının yürütüldüğü,

Söz konusu Tek Pazar Programı kapsamında “Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ’lerin Güçlendirilmesi” çağrısının yayınlandığı,

Bu doğrultuda; Başkanlıklarının yürütücüsü olduğu COSME Türkiye Projesi’ne yönelik ilgili çağrının kapsamı, başvuru kriterleri ve aktiviteleri hakkında 18-19 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi eğitimin düzenleneceği ve çağrıya ilişkin bilgiler ile eğitime ilişkin gündemin yazı ekinde iletilmekte olduğu ifade edilerek, eğitime katılım sağlayacak kişi bilgilerinin (abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr) ve (cosme.tat@kosgeb.tr) e-posta adreslerine iletilebileceği belirtilmektedir

Bilgilerinize arz/rica ederim.

694_2890_tek_pazar_program_a_r_s_hk.Pdf

×