Ticaret Odası Üyelerini Kırsal Kalkınma Desteklerine Davet Ediyoruz

Didim Tarım Orman İlçe Müdürü Alamettin Hatipoğlu, Aydın Tarım Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yakup Ezber beraberinde İlçe ve İl Müdürlüğünden Mühendislerle birlikte Didim Ticaret Odasını ziyaret etti.

Ziyarette ev sahipliğini Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Atilla ve Genel Sekreter Murat Güneş yaptı.

Yakup Ezber Bakanlık tarafından açıklanan ve yine bakanlığın kendi bütçesinden karşılanacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında 2021 yılı için gerçekleştirilecek Ekonomik Tesis Yatırımları ile Makine Ekipmanlar Desteklemeleri hakkında bilgiler verdi.

Alamettin Hatipoğlu Bakanlıkça verilecek olan bu desteklerden ilçemizdeki tarımsal üretim yapan üyelerimizin de yararlanmasının önemine değindi.

Başkan Yardımcısı Atilla Turizm Bakanlığı tarafından yapılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Mega Proje olarak nitelendirilen Turizm Altyapısına yönelik projelerinin önemine değindi. Bir turizm kenti olan Didim’in bu proje çalışmaları sonrasında önümüzdeki süreçte yapılacak olan tesislerin faaliyete geçmesiyle tarımsal faaliyetlerin ve dolayısıyla seracılığın büyük önem kazanacağını dile getirdi.

Balık çiftliklerinin turizm ile kesinlikle bağdaşamayacağı aksine turizme büyük zarar verdiğini, ancak bir diğer bir tarımsal faaliyet olan seracılığın Didim’de yaygınlaştırılmasının önemine değinen Atilla Didim ikliminin birçok tarımsal aktiviteye müsait olduğunu bu sebeple özellikle Agro-Turizme yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İlçemizdeki her faaliyet için olduğu gibi gerçekleştirilecek olan tüm tarımsal faaliyetler hususunda da üyelerimizin yanında olduğumuzu ve Odamızın gerekli desteği vereceğinin altını çizdi.

KKYDP KAPSAMINDA ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

1- Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri

Hala aktif olarak faaliyet gösteren, tarımdan başka hiçbir ekonomik faaliyeti olmayan gerçek kişiler olan çiftçiler başvurabilir.

a) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Çelik silo ve soğuk hava deposu,

c) Tarımsal sabit yatırımlar, (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz veya sebze yetiştirilen örtü altı tesisler, meyve bahçelerinde kuyruk milinden hareketli ; ceviz, zeytin, badem, dut, erik, kayısı, vişne Antep fıstığı vb. ürünler için hasat makinesi, gölgeleme, sisleme, don ve dolu önlemeye yönelik makine ve ekipman, kendi üretimiyle orantılı boylama ve paketleme tesisi, meyve, sebze ve tıbbi aromatik bitkiler için sulama sistemleri)

d) Kültür mantarı,

e) Yenilenebilir Enerji Tesisleri

2- Arıcılık ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesine Yönelik Tesisler

a) Bal ve diğer arı ürünleri üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmeler,

b) Ana arı üretimine yönelik yatırımlar,

c) Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesisler

d) 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,

e) 100 adet ve daha fazla arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1000 adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı

f) Bakanlıktan bambus arısı ön izinli veya izinli bambus arısı yetiştiricileri için bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderleri

3- Bilişim sistemleri ve Eğitim Yatırımları (Akıllı tarım uygulamaları)

Mevcut tesislerin gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılması, çevre kirliliğinin azaltılması, yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması, işletme ve yetiştiricilik kararları için daha etkin bir bilgi akışının sağlanması, tarımda kayıt düzeninin oluşturulması ve çiftlik bilgi yönetimi konularındaki yatırımlardır.

4- El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar

Zanaatkârlık işleri ile ilgili tesisler ile katma değerli ürünler (sabun, gül suyu vb. gida olmayan ürünlerin işlenmesi)

5- İpek Böceği Yetiştiriciliği Tesisleri

6- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisleri

7- Makine Parkları (Sadece tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler)

8- Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları

Başvuru bitiş tarihi: 20.02.2021

KKYDP KAPSAMINDA EKONOMİK YATIRIMLAR

1- Tıbbi ve aromatik bitkiler dahil bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması ve paketlenmesine yönelik; yeni tesislerin yapımı, yarım kalmış yatırımların tamamlanması ve faal tesislerin kapasite artırma veya modernizasyonu konularında: Kırmızı et ve kanatlı eti parçalama ile mamul madde üretim tesisler Su ürünlerinin işlenmesine yönelik tesisler Büyük ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine yönelik tesisler Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar tesisler Arıcılık ürünlerinin işlenmesine yönelik tesisler

2- Yeni tesis edilecek çelik silo ve soğuk hava deposu yapımı,

3- Modern yeni sera yapımı ile mevcut seraların modernizasyonu veya teknoloji yenilenmesi,

4- Büyük ve küçükbaş hayvancılık, kanatlı (Sadece ticari hindi ve kaz tesisi) ve kültür mantarı yetiştiriciliği sektörlerine yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış tesislerin tamamlanması ve mevcut tesislerin teknoloji yenileme veya modernizasyonu,

5- Büyük ve küçükbaş hayvan kesimhanelerinin faal olanlarına teknoloji yenileme veya modernizasyon, kanatlı kesim haneleri için ise yeni tesis yapımı ile birlikte yarım kalmış tesislerin tamamlanması ve mevcut tesislerin modernizasyon ve teknoloji yenilenmesi,

6- Su ürünleri yetiştiriciliği (Kafes, kafes ağı, kafes bağlantı elemanları, kuş ağı kulesi, ağ yıkama makinaları, kuluçka hane yapımı v.b.),

7- Hayvansal ve bitkisel orjinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

8- Sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin yönetiminde olan basınçlı sulama amacıyla kullanılan tarımsal sulama tesislerinin enerji ihtiyacının karşılanması için güneş ve rüzgâr enerjisi tesisi yapımı da hibe desteklerden faydalanacaktır.

9- Tebliğde yer alan yatırım konularıyla uygunluk gösteren faal tesislerin yenilenebilir enerji üretimi tesisleri hibe kapsamında değerlendirilir. Hibeye esas tutarlar ve ödenebilecek hibe miktarı Yeni tesis için 3.000.000 TL, tamamlama yatırımları için 2.000.000 TL ve modernizasyon veya teknoloji yenileme yatırımları için ise 1.500.0000 TL dir. Hibeye esas proje tutarı alt sınırı 250.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Hibe tutarları hibeye esas proje tutarlarının %50 si şeklinde ödenecektir.

Başvuru bitiş tarihi: 06.03.2021

Tebliğ ve Başvuru Linki:

https://aydin.tarimorman.gov.tr/Duyuru/332/Kirsal-Kalkinma-Destekleri-14-Etap-Kapsaminda-Tarima-Dayali-Yatirimlarin-Desteklenmesi-Hakkinda-Teblig-_-Teblig-No-2020_24-%e2%80%93-2020_25-_