Ücretlendirme Uygulamasına Tabi Plastik Poşetlerde Yer Alacak Çevreci Sloganlar ve Sıfır Atık Logosu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen bir yazıda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak 22/12/2020 tarih ve 274510 sayılı Bakan oluru ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da güncelleme yapıldığı hatırlatılmaktadır.

Bahse konu Usul ve Esaslar’ın 5’inci maddesi 10’uncu fıkrasında yer alan: “Ücrete tabi plastik poşetlerin bir yüzeyinde sadece Bakanlıkça belirlenen çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu bulunur, diğer yüzeylerde ise satış noktalarının marka ve logoları bulunabilir. Çevreci slogan ve Bakanlık Sıfır Atık Logosu Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılır.” hükmü gereği T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen çevreci sloganlar ve Sıfır Atık logosu https://cygm.csb.gov.tr/ adresi Duyurular kısmında yayımlanmış olup, ayrıca Plastik Poşetlerde “Sıfır Atık Logosu” ve “Çevreci Slogan” Kullanım Kriterleri ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Kriterler

×