YOLCU TAŞIMA KAPASİTELERİ HK

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, COVID-19 Pandemisi sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kara yolu taşımacılığı sektörünün ciddi bir şekilde etkilendiği ve her gün yeni tedbirlerin alınmakta olduğu ifade edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından I Haziran 2020 tarihinde yayınlanan “Sektörler İçin Covıdl9- Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi” başlıklı çalışmada 2+1 koltuklu otobüslerdeki taşıma konusu yer almaktadır. Rehberin 151 .sayfasının ilgili maddesinde “Oturma düzeni genel olarak kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yapılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmalıdır. Tekli koltuk ve koridordan sonra ikili koltuk olan araçlarda tekli koltuğa bir kişi, ikili koltuğa pencere kenarına bir kişi oturması sağlanarak sosyal mesafe korunmalıdır.” cümlesi yer almaktadır.

Ayrıca yine aynı rehberin 151.sayfasının ilgili maddesinde “Eşler ve 20 yaş altı aynı soyadı taşıyan çocuklar yan yana seyahat edebilirler. Bir aile için satışı yapılmış yan yana oturulan koltukların ön ve arka sırasındaki koltuklarda, cam kenarına tekli oturma sağlanarak sosyal mesafe korunur, “cümlesi de yer almaktadır.

Bunun yanı sıra; aynı rehberin 129.sayfasında yer alan “Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”başlığı altında belirtilen hususlara istinaden personel servislerinin %50 değerlendirmesi dışında bırakıldığı ve personel servislerinde tüm koltukların oturma düzeni içinde %100 olarak kullanılabileceğinin anlaşıldığı görülmektedir.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin Genelge 1 Haziran 2020 tarihinde yayınlanmış olup ekleriyle birlikte bilgilerinize sunulmaktadır.


Saygılarımızla,

Ek : İçişleri Bakanlığı Genelgesi (14 sayfa)

×