Yöneticiler İçin Vergi Eğitimi

Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda,

Birlikleri ve TOBB ETÜ organizasyonuyla, iş dünyasının temsilcilerine, bireysel ve kurumsal yatırımcılarına yönelik olarak internet üzerinden 20 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 14:00’te “Yöneticiler İçin Vergi Eğitimi” gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu eğitimde; güncel vergi düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması, mevzuatta yer alan önemli ve özellikli konuların incelenerek uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümüne katkıda bulunulması, olası vergi incelemeleri öncesinde ve sonrasında süreç yönetiminin aktarılması hususları üzerinde durulacak olup, eğitimin detayları ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

EK: Eğitim detayları

×