Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan 18.08.2020 tarihli Ek’te sunulan yazıda, 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle fuar takviminde yer alan fuarların düzenleneceği ve bu fuarlara ilişkin alınacak önlemler ve uyulması gereken kurallar bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Bakanlık tarafından gönderilen “Açık Alanlarda Düzenlenecek Olan Fuarlarda Alınacak Önlemler ve Uyulması Gereken Kurallar” ve “COVID-19 Kapsamında Kapalı Alanlarda Düzenlenecek Olan Fuarlarda Alınacak Önlemler ve Uyulması Gereken Kurallar”ın yazı ekinde gönderildiği, bu kapsamda fuar düzenleyicileri tarafından kararlara uyulması gerektiği, karara uyulmasını teminen gerekli bilgilendirmelerin yapılması, gerekli önlemlerin alınması ve fuar düzenlenen bölgelerdeki oda ve borsalarca gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi hususları belirtilmektedir.

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesi -1 Açık alanlarda düzenlenecek fuarlar

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesi -2 Kapalı alanlarda düzenlenecek fuarlar

×